عملکرد گوش

گوش وظیفه شنیدن را بر عهده دارد. حفظ تعادل یکی دیگر از اعمال اندام گوش می باشد. مغز اصوات را ا گوش دریافت می کند و پردازش را انجام می دهد.

گوش دارای سه بخش گوش خارجی، میانی و داخلی می باشد. عصب مربوز به سیستم شنوایی عصب هشتم می باشد. اختلال در مسیر انتقال صوت به مغز باعث کم شنوایی می شود.

عملکرد گوش خارجی

گوش خارجی

گوش خارجی وظیفه جمع آوری و ارسال صوت به گوش میانی را بر عهده دارد. لاله گوش در جمع آوری صدا نقش بسزایی دارد. لاله در مکان یابی منبع صوت نیز تاثیر دارد. اختلال در لاله گوش ممکن است در مکان یابی دقیق منبع صوت اختلال ایجاد کند. مجرای شنوایی خارجی بخش دیگری از گوش خارجی است که در تقویت کم صوت تاثیر دارد. صدا از لاله به سمت مجرای شنوایی خارجی می رود.

پرده گوش یا پرده صماخ حایل بین گوش میانی و گوش خارجی است. صوت پس از برخورد به پرده گوش باعث ارتعاش ان می شود.

اختلال در گوش خارجی باعث بروز کم شنوایی انتقالی می شود.

عملکرد گوش میانی

گوش میانی

صوت پساز عبور از گوش خارجی و مجرای شنوایی خارجی و به ارتعاش دراوردن پرده گوش، وارد گوش میانی می شود. استخوانچه های گوش میانی نقش مهمی در انتقال صوت دارند. سه استخوانچه چکشی، سندانی و رکابی به هم مرتبط هستند. استخوانچه چکشی با پرده گوش در ارتباط می باشد. ارتعاش پرده باعث ارتعاش استخوانچه چکشی و سپس دو استخوانچه دیگر می شود.

شیپور استاش رابط بین جلق و دهان با فضای گوش میانی می باشد. شیپور استاش باعث حفظ تعادل فشار بین دو طرف پرده گوش می شود. صوت پس از عبور از استخوانچه ها از طریق دریچه بیضی وارد گوش داخلی می شود.

اختلال در گوش میانی باعث بروز کم شنوایی انتقالی می شود.

از جمله اختلالاتی که ممکن است در گوش میانی رخ دهد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انواع اوتیت گوش میانی( اوتیت مدیا)

پارگی پرده صماخ

ضربه به گوش میانی

بسته شدن شیپور استاش

اتواسکلروز: ثابت شدن  استخوانچه های گوش میانی و بی تحرکی انها باعث می شود که صوت منتقل نشود

تمپانواسکلروز: که در ان پرده گوش ضخیم می شود و قابلیت انعطاف پذیری ان کم می شود

در رفتگی استخوانچه های گوش میانی

تومور گوش میانی

درگیری استخوان ماستوئید

 

عملکرد گوش داخلی

گوش داخلی

گوش داخلی از لابیرنت استخوانی و لابیرنت غشایی تشکیل شده است. گوش داخلی از دو بخش حلزون و دهلیز تشکیل شده است. بخش حلزون در شنوایی و بخش دهلیزی در تعادل نقش دارد. سلول های موئی درون بخش حلزون در تبدیل و تقویت صوت نقش دارند. در درون حلزون ساختارهای متعددی وجود دارد که به انتقال و تقویت صوت کمک می کنند. اختلال در این بخش باعث بروز کم شنوایی حسی عصبی می شود. صوت پس از ورود از طریق دریچه بیضی، وارد مایع اندولنف درون حلزون می شود و باعث ایجاد تشکیل موج در این مایع می شود. در درون حلزون طبقه بندی فرکانسی خاصی وجود دارد که متناسب با تحریک هر منطقه، درک فرکانسی خاص صورت می گیرد.

بعضی از اختلالاتی که ممکن است در گوش داخلی رخ دهند به شرح زیر می باشند:

تومور گوش داخلی

بیماری های خود ایمنی

بیماری های عروقی

ضربه به سر

فشار خون

داروهای اتوتوکسیستی یا داروهای سمی گوش

پیرگوشی

سندروم های مختلف مثل کوگان

بیماری های مختلف مثل سرخک

 

درک و پردازش پیام صوتی

پیام عصبی از طریق عصب هشتم به سمت مغز فرستاده می شود. در مسیر انتقال پیام ایستگاههای عصبی وجود دارد که باعث انالیز و پردازش پیام می شوند. اختلال در عصب شنوایی باعث بروز کم شنوایی عصبی می شود. صوت در نهایت توسط مغز و مناطق شنوایی در لوب تمپورال پردازش می شود و درک صورت می گیرد. اختلال در پردازش پیام عصبی ناشی از صوت باعث بروز کم شنوایی مرکزی می شود.

درباره ما

سمعک داخل گوشی ، سمعک پشت گوشی ، سمعک نامرئی، سمعک هوشمند ، سمعک دیجیتال ، سمعک وایرلس ، سمعک ضد اب ، سمعک شارژی ، سمعک انالوگ

ارز یابی شنوایی با جدید ترین دستگاه های روز دنیا , ارائه انواع سمعک هوشمند و سمعک دیجیتال و سمعک انالوگ و  سمعک نامرئی  , ارائه انواع باتری سمعک , تعویض سمعک های قدیمی با سمعک های جدید